Varslingstjenester (som dekker både sluttbrukere og maskinbrukere ()