Skill tydelig mellom EIF-lagene (forenkllet OSI-modell) ()