Kopierimg av hele og isolerte generasjoner av datasett ()