Innhenting av datagrunnlag for ledd i tverrgående samhandlingsprosess ()