Innsending av søknad om tjeneste fra en virksomhet til en kommunal etat ()