Kan Altinn Storage brukes av Altinn formidling? ()