Innrapportering til sentral instans, f.eks. til Skatt via Altinn (fra mange til en, men hver enkelt innrapportering er fra en avsender til en kjent mottaker) ()