Evnen til å organisere virksomheten slik at datadeling kan håndteres effektivt og etter gjeldene krav og regelverk ()
difi:namespace
difi:metaLevel
dct:type
difi:abstractionLevel
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes