Semantikk (presentasjonslag) konvertering av data for ()