Altinn 3 – fremtidens verktøy for digitale tjenester

Velkommen til den nye generasjonen for sammenhengende digitale tjenester. Dekk behovet for dataflyt mellom myndighetsutøvere, virksomheter og privatpersoner gjennom et selvbetjent utviklings- og kjøremiljø!

Ta kontroll over egne tjenester

Med Altinn 3 kan du selv definere datamodell. Det vil si at du kan definere hvilke data som trengs i saksbehandling, samt hvilke format du ønsker å motta dataene i. Du kan lage relevante brukergrensesnitt og se hvordan disse vises i nettleser, og selvfølgelig også hvordan de kommuniserer med andre systemer.

Du setter opp den relevante tjenesteflyten for din tjeneste, og definerer hvilke steg brukeren skal gjennom i tjenesten. Underveis kan du teste løsningen, og med Altinn 3 skal du være rustet til å produksjonssette tjenesten på egenhånd. Du får tilgang til alle data som hentes inn. Og, skulle du trenge støtte er vi der for deg!

De beste tjenestene til brukerne

Få tilgang til en multikanal-løsning som tilrettelegger både for nettleser og systemer hos virksomheter. Slipp utfylling av eksisterende data med et system som er tilrettelagt for gjenbruk, og kom et skritt nærmere Once Only-prinsippet.

Når vi lager sammenhengende tjenester som faktisk virker, slipper brukeren å bli sendt mellom ulike tjenester. Målet er at brukeren ikke skal vite at det er flere tjenester som er koblet sammen for å dekke behovene. De møter et gjenkjennbart design på tvers av etater hvor de kan ha tillit til at data lagres på et trygt og forsvarlig vis. I Altinn 3 ligger det til rette for å lage tjenester i responsivt design, og det dekker selvfølgelig alle krav til teknisk universell utforming.

Det er mange ulike behov, og vi vet at det ikke er mulig å tvinge alle inn i standarder. Derfor har vi lagt stor vekt på fleksibilitet. Og med fleksibilitet følger ulikt behov for ytelse. Dette tilpasser vi for, slik at dine brukere slipper å sitte og vente på at tjenesten skal fungere.

Hva kan du gjøre nå, og hvordan blir det på sikt?

Vi jobber smidig når vi utvikler Altinn 3. Det betyr at vi utvikler det som gir størst verdi først, lærer og justerer oss underveis og tilpasser oss brukernes behov.

 • 2021 — Dette jobber vi med i løpet av våren

  Stadig mer fleksible og tilgjengelige tjenester

  Vi har allerede flere funksjoner på plass, men vil utvide med støtte for blant annet instanser som ikke legges i brukerens arkiv. Standardopplevelsen i Altinn har vært at når du har sendt inn noe, ligger det en kopi av det i arkivet ditt. Nå blir det mulig å gjøre unntak fra dette slik at enkelte innsendinger ikke legges i arkivet til brukeren, for eksempel av sikkerhetsårsaker. Vi vil også utvide med nye valideringer hvor brukeren får advarsel men ikke blir hindret i innsending.

  Mulighetene i innboks utvides

  I Altinn 3 blir meldinger tett knyttet til de innsendingene de er relevant for. De er faktisk del av samme applikasjon. Du får også mulighet til å lage kopier, og det blir en forbedring av statusvisninger i innboksen. Da forstår brukerne bedre hvor de er i prosessen, hvem de venter på og hva som gjenstår.

  I samspill med omverdenen

  Vi tilgjengeliggjør eFormidling som mulig grensesnitt for push av data til tjenesteeier. I tillegg kommer push av hendelser. Dette gjør det enklere for systemer både hos brukerne og hos tjenesteeier å vite når det har skjedd noe med tjenestene.

  Har du andre behov? Snakk med oss på slack

  Enklere og mer effektivt for utviklere

  For utviklerne er Altinn 3 og Altinn studio betydelig enklere og mer effektivt å jobbe med enn tidligere. Der møter utviklerne kjent, moderne teknologi med innebygd onboarding. Og selvfølgelig baserer vi oss på lagring i skyen!

  Portrett av Cathrine Holten

  Alle som bor og jobber i Norge skal få fordelene digitaliseringen kan gi. Med fremtidens plattform for sammenhengende digitale tjenester på trappen, og ved å sette brukeren i sentrum, skal vi få til én digital offentlig sektor.

  Cathrine Holten, Avdelingsdirektør Digitaliseringsdirektoratet

  95%

  95% av alle i Norge kjenner til Altinn og 59% ønsker å finne tjenestene dine der.

  Fra Altinns innbyggerundersøkelse
 • 2021 - 2023 — Dette planlegger vi fremover

  Forbedring av Altinn studio

  For å gjøre det enda enklere for utviklerne, lager vi støtte for å bruke egne elementer og komponenter i Altinn studio. Vi tilrettelegger også for «pick and mix», slik at du enkelt kan låne og gjenbruke fra andre tjenester. I tillegg kommer det en ny og forbedret versjon av dashboardet der du har oversikt over tjenestene dine.

  Sammenhengende tjenester – enda flere muligheter

  Har du savnet muligheten for utvidet fritekstsøk i innboks? Nå kommer det! I tillegg til å søke på tema og overskrifter utvider vi søket til å også gjelde innhold i tjenestene og meldingene. Vi tilrettelegger også for å sette flere tjenester sammen i kjeder ved at de reagere på hendelser – både i og utenfor Altinn.

  Autentisering og autorisasjon

  Her planlegger vi støtte for delegering på app-nivå og på instansnivå. Det vil være samme fleksibilitet i delegering som du er kjent med fra Altinn II.

  Vil du kikke oss nærmere i kortene? Backlogen vår er åpen på Github.

  Forbedret infrastruktur

  I dag har infrastrukturen fungerende backup og restore for sluttbrukertjenestedata. Men hvorfor stoppe der? Vi skal blant annet sørge for backup av alle data i Altinn studio og virusscanning av brukernes vedlegg. Og alle dere som er tjenesteeiere vil få tilgang på data for monitorering og analyse.

 • 2024 — Hva skal Altinn 3 bli til slutt?

  Vel, vi tenker plattformen til Altinn aldri skal bli ferdig. Med dette mener vi at vi fortsetter å basere oss på brukerbehov og innsikt, og at vi lærer, utvikler og tilpasser oss etter hvert. Behov vil endre seg – og det vil vi også. Sammen med deg som tjenesteeier skal vi sørge for at Altinn 3 blir – og fortsetter å være – det beste verktøyet for å utvikle sammenhengende digitale tjenester!