Designsystem

Designsystemet for altinn.no og altinndigital.no er bygget med Pattern Lab, som fungerer som et hjem for våre UI-komponenter og deres tilhørende front-end kode. CSS og javascript for komponentene skal kun eksistere og vedlikeholdes her.

Skal du jobbe med frontend, må du først klone Git-repositoriet fra Altinns github og følge oppskriften der for hvordan du setter opp utviklingsmiljøet.

Her kan du se designsystemet live: