Hjelpesenter

Altinn brukerservice hjelper deg med inlogging, navigering, delegering, og veien frem til et skjema. Har du spørsmål om utfylling av et skjema må du kontakte etaten som eier det.

Spørsmål du kanskje har:

Vi kan verken rette eller slette a-meldinger sentralt, men det er mulig å korrigere selv. Registrerer du a-meldingen direkte i Altinn, er det alltid kun siste a-melding som gjelder. Dermed blir korrigering også enklere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus cumque maxime, quam commodi doloremque adipisci deserunt atque non unde rem blanditiis quos veritatis suscipit, omnis animi labore nobis delectus eaque.